Hopp til hovedinnhold
Delta!

F-ordet: Om ungdom, kjønnsroller og yrkesvalg

Ulrikke Falch drar til Mysen videregående skole, for å snakke med elevene om feminisme. Den første episoden i serien, som du nå skal se, handler om kjønnsroller og yrkesvalg. 

 

Svar først på innholdsspørsmålene individuelt. Les spørsmålene før du ser episoden. Skriv notater underveis, og fullfør svarene dine når episoden er over.

Innholdsspørsmål:

 1. Hva ligger i ordet feminisme?
 2. Hva er prosjektet til Ulrikke Falch – hva er det hun skal gjøre i denne serien?
 3. Hva får vi vite om kjønnsfordelingen på ulike linjer i videregående skole?
 4. Hva nevnes som grunner til at både jenter og gutter velger tradisjonelt?
 5. Hva nevnes som grunner til at noen velger utradisjonelt?
 6. Hvilke tiltak får vi vite om som kan hjelpe unge med å velge den linjen de ønsker – og ikke det som andre forventer at de skal velge?

Gå sammen i grupper på 3-4 elever. Den høyeste eleven på gruppa er gruppeleder. Oppsummer svarene på innholdsspørsmålene. 

Diskuter deretter refleksjonsspørsmålene under i gruppa. Gruppelederen sørger for at alle på gruppa får deltatt i samtalen. Husk å begrunne, ved alltid å forklare hvorfor dere tenker det dere gjør. Bruk eksempler, og gjerne også fagbegreper. 

Refleksjonsspørsmål:

 1. Hvordan ser kjønnsfordelingen ut på deres linje og skole, er problemstillingene de samme som på Mysen videregående?
 2. Hva tenker dere om de som velger utradisjonelt? Og hva tenker andre dere kjenner om de som velger utradisjonelt – er det uproblematisk, eller finnes det fordommer her?
 3. Hvilke individuelle årsaker kan det være til at noen velger tradisjonelt, mens andre velger utradisjonelt? Med individuelle årsaker menes grunner som ligger hos personen selv. Det vil si egne valg, eller egenskaper som en person har.
 4. Hvilke samfunnsforklaringer kan det være til at noen velger tradisjonelt, mens andre velger utradisjonelt? Med samfunnsforklaring mener faktorer som ligger utenfor personen selv. Det kan være skole, miljø, venner, familie, sosiale medier og så videre.
 5. Hvorfor er det viktig at alle skal kunne gå den yrkesveien de ønsker, uavhengig av kjønn?
 6. Hvordan kan vi tilrettelegge for at alle skal kunne gå den yrkesveien de ønsker, uavhengig av kjønn?