Hopp til hovedinnhold
Delta!

Om verket

Delta! fra 2018 har nye, samfunssaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanene er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert. 

Forfatterne har gjort pedagogiske grep for å engasjere elevene og gjøre Delta! til et hjelpemiddel for mest mulig aktiv deltakelse fra alle elever. Derfor har hvert kapittel oppgaver som dekker alle grunnleggende ferdigheter i faget. Fagteksten og framstillingen er enkel og presis, og gir elevene kunnskap nok til å jobbe godt med oppgavene.