Hopp til hovedinnhold
Delta!

7 Krig og fred

Begreper

betyr at en stat slutter å ha forhold til en annen stat, for eksempel ved at de nekter å handle med den andre staten.

er krig mellom ulike grupper innenfor en og samme stat.

er en internasjonal organisasjon, som jobber for verdensfred, forsvar av menneskerettighetene og global økonomisk utvikling. FN er den eneste internasjonale organisasjonen som har rett til å vedta bruk av militærmakt i konflikter.

er en blind og ukritisk tro på sine egne oppfatninger.

er når en stat eller internasjonal organisasjon griper inn militært i en stat for å ivareta innbyggernes sikkerhet.

er en konflikt hvor aktører fra ulike stater er involvert.

betyr at ett eller flere land går inn med militære styrker for å utøve makt i et annet land.

brukes som betegnelse på en konflikt hvor det dør mer enn 1000 mennesker i løpet av et år som følge av konflikten.

er evnene til å få gjennomslag for sin vilje, også der en møter sterk motstand. Makt finner sted i alle forhold, fra i venneforhold til forholdet mellom stater.

er en krig mellom to eller flere stater.

er juridisk bindende avtaler om menneskerettigheter.

er en handling der en stat eller internasjonal organisasjon setter inn militære krefter i en annen suveren stat.

(North Atlantic Treaty Organization) er en militærallianse for land i Europa og Nord-Amerika bygd på ideen om kollektivt forsvar. Det vil si at hvis en stat blir angrepet er de andre pliktet til å bidra i forsvaret av denne.

er at informasjonen er styrt og begrenset på en bestemt måte for å påvirke den som mottar informasjonen i en bestemt politisk retning.

er FNs viktigste organ. De har ansvaret for å bevare freden, og kan avgjøre om det skal iverksettes sanksjoner. Rådet består av 15 stater, hvor de fem faste medlemmene har vetorett.

er når en stat begår terroristiske handlinger.

er bevisst bruk av vold mot sivile, benyttet av ikke-statlige grupper og enkeltpersoner for å fremme sin politiske sak.

er en konflikt hvor en eller flere av partene tar i bruk våpen for å tvinge gjennom en løsning.

Lydbok

  • 187 K7 Krig og fred.mp3
  • 191 Hva er krig.mp3
  • 199 NATO.mp3
  • 205 1 Sammendrag Kapittel 7.mp3
  • 205 2 Oppgaver.mp3
  • 208 22 juli 2011 - Den mørke dagen.mp3
  • 209 Oppgaver.mp3
  • 210 Islam og terror.mp3
  • 213 Har NATO lyktes i Afghanistan.mp3