Hopp til hovedinnhold
Delta!

5 Arbeidsliv

Begreper

er en person, en bedrift eller en offentlig virksomhet som har en eller flere personer ansatt for å gjøre en jobb mot betaling.

er en interesseorganisasjon for arbeidsgivere som driver innenfor samme bransje. De forhandler om lønns- og arbeidsforhold med de ansattes fagforbund.

er alle ledige jobber og alle som ønsker å søke jobb innenfor en bestemt bransje.

er et tiltak som har som mål å hjelpe arbeidsledige inn i de jobbene som tilbys.

fra jobb betyr at du mister jobben fordi arbeidsgiveren mener at du ikke har utført jobben slik du skulle, eller at du har brutt med andre lover eller regler som gjelder på arbeidsstedet.

støtteordninger fra det offentlige er penger en bare får dersom det blir vurdert som helt nødvendig for at en skal kunne klare seg.

er en sammenslutning av fagforeninger som dekker bedrifter innenfor samme bransje eller yrkesgruppe.

er interesseorganisasjoner som arbeider for ansattes interesser i møte med arbeidsgivere.

betyr at streik og lockout er forbudt i periodene utenom forhandlinger om tariffavtale.

er når alle som ønsker å arbeide kan få en jobb.

er et dokument som forteller hva slags arbeid og ansvarsoppgaver en enkelt ansatt påtar seg, når arbeidstiden skal være og hva betalingen skal være.

er forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold for større grupper av ansatte. Dette kan skje enten mellom en fagforening og en enkelt arbeidsgiver, mellom et fagforbund og en arbeidsgiverforening, eller mellom hovedsammenslutninger av fagforbund og arbeidsgiverforeninger.

er bransjer hvor bedriftene må konkurrere med bedrifter i utlandet, enten fordi de baserer seg på å eksportere produktene sine, eller fordi de må konkurrere mot importerte produkter på markedet sitt i Norge.

er den største hovedsammenslutningen av fagforeninger i Norge. LO er også den eneste hovedsammenslutningen som har direkte politisk tilknytning til partiene på venstresiden i politikken, og da spesielt til Arbeiderpartiet.

er bedrifter som produserer varer og tjenester som en annen industri er avhengig av for å kunne produsere.

er når det er nok arbeidsledige på arbeidsmarkedet til at bedrifter som ønsker å ansette kan få de søkerne de har behov for, uten at så mange er uten arbeid at støtteordninger til arbeidsløse bruker opp en stor del av skatteinntektene.

er når en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening stenger ansatte ute fra arbeidet og unnlater å utbetale lønn for å presse de ansattes fagforeninger i en konflikt.

er når en ansatt mister jobben fordi arbeidsgiveren ikke langer har bruk for det arbeidet den ansatte kan bidra med.

er når ansatte unnlater å utføre arbeid for arbeidsgiveren sin i en kort periode, ikke for å legge press på arbeidsgiver, men for å protestere mot politiske vedtak.

er man hvis man gjør en jobb på den måten den jobben skal gjøres.

er en person som er utnevnt av regjeringen for å være en nøytral mellomperson som kan hjelpe fagforbund og arbeidsgiverforeninger til å komme frem til enighet i forhandlinger om en tariffavtale.

er en politikk hvor staten trekker inn penger fra økonomien ved å øke skatter eller avgifter, eller reduserer den offentlige pengebruken.

er når ansatte unnlater å utføre arbeid for arbeidsgiveren for å legge press på arbeidsgiver for å gå med deres krav i en konflikt.

er en avtale om lønns- og arbeidsforhold mellom en fagforening og en arbeidsgiver, eller mellom et fagforbund og en arbeidsgiverforening.

er at teknologi tar over stadig mer av arbeidet mennesker gjorde før.

er når regjeringen vedtar at en streik eller lockout må stanses fordi konflikten er en trussel mot liv, helse eller vitale nasjonale interesser, og at innholdet i en ny tariffavtale blir bestemt av en gruppe utnevnt av regjeringen i stedet for nye forhandlinger.

betyr at en person ikke har noen utdannelse eller kursing utover allmenn skolegang.

Lydbok

 • 119 K5 Arbeidsliv.mp3
 • 123 Ulik lønn, ulike arbeidsvilkår, ulike liv.mp3
 • 134 Arbeidsledighet.mp3
 • 142 Hva forteller fraværsstatistikken.mp3
 • 145 1 Sammendrag Kapittel 5.mp3
 • 145 2 Oppgaver.mp3
 • 148 Ungdomspartiene kommenterer.mp3
 • 150 Hvordan søke jobb.mp3
 • 151 Oppgaver.mp3
 • 152 Men det var jo så lite.mp3
 • 153 Oppgaver.mp3