Hopp til hovedinnhold
Delta!

4 Kriminalitet

Begreper

vil si at en straff skal avskrekke resten av samfunnets borgere fra å begå kriminelle handlinger.

betyr at en dømmes til fengsel, men at en ikke trenger å sone i fengsel, med mindre en gjør seg skyldig i en ny forbrytelse i løpet av soningstiden.

er en straff som gis ved mindre alvorlige lovbrudd, og hvor den siktede må betale en viss sum til det offentlige.

er Norges dømmende makt (begrep forklart under kapittel 2). Det betyr at de skal håndheve landets lover og dele ut straff til dem som bryter disse.

Forliksrådet er en instans hvor parter i en sivil sak kan møtes til megling. Hvis de blir enige, slipper de å gå videre i rettssystemet.

er den strengeste straffen vi har i Norge. Her kan den dømte i prinsippet bli sittende i fengsel på livstid. En kan bli dømt til forvaring hvis domstolen vurderer det slik at det er stor sjanse for at en kommer til å begå en tilsvarende forbrytelse. Med jevne mellomrom blir det vurdert om forvaringen skal opprettholdes eller avsluttes.

vil si en straff som skal sørge for at den kriminelle ikke gjør nye lovbrudd.

er handlinger som bryter mot loven.

betyr at en nøytral tredjepart kommer inn og forsøker å få to parter som står mot hverandre i en konflikt til å komme til enighet.

viser til forbrytelser som finner sted, men som av ulike årsaker ikke blir anmeldt.

betyr at personer som tilhører en bestemt gruppe oftere utfører bestemte handlinger eller oftere befinner seg i bestemte posisjoner enn det gruppas andel av befolkningen skulle tilsi.

er straff der lovbryteren straffes med å måtte gjøre samfunnsnyttig arbeid i stedet for fengsel. Denne straffemetoden benyttes særlig på unge lovbrytere.

er en juridisk sak mellom to private parter som er uenige om hvem som har på sin side, for eksempel ved en forsikringssak eller en nabokrangel.

er når utvikling på ett område henger sammen med utviklingen på et annet område, uten at vi dermed vet at det også finnes en årsakssammenheng.

er en sak hvor det offentlige har gått til sak mot en enkeltpersoner, bedrifter eller foretak som de mener har brutt loven. I en straffesak skal domstolene avgjøre om de/den tiltalte faktisk har gjort det de offentlige anklager dem for.

er skattepliktig inntekt som det ikke betales skatt for. Svart arbeid er ulovlig.

vil si at en straffedømt må sone sin straff i fengsel.

betyr at personer som tilhører en bestemt gruppe sjeldnere utfører bestemte handlinger eller sjeldnere befinner seg i bestemte posisjoner enn det gruppas andel av befolkningen skulle tilsi.

er et alternativ til fengsel og strengere samfunnsstraffer, som retter seg mot de mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

er når endringer på ett område forårsaker endringer på et annet område.

Lydbok

  • 097 K4 Kriminalitet.mp3
  • 103 Hva forteller kriminalitetstatistikken.mp3
  • 109 1 Sammendrag Kapittel 4.mp3
  • 109 2 Oppgaver.mp3
  • 112 Ungdomspartiene kommenterer.mp3
  • 113 Ungdomsfyll.mp3
  • 115 Oppgaver.mp3
  • 116 Hat på Internett.mp3
  • 117 Oppgaver.mp3